SUN LOUVERS

PRODUCT TYPES

SUN LOUVERS

PRODUCT OVERVIEW

SUN LOUVERS

OVERVIEW

แผงบังแดดอลูมิเนียม เป็นวัสดุตกแต่งอาคารที่ช่วยในการบดบังแสงแดด และความร้อนจากภายนอกอาคาร ทำให้ลดปริมาณการใช้พลังงาน รวมทั้งใช้ในการบดบังสายตาให้กับผู้ใช้อาคาร มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ

  • ADVANTAGE

    • ลดปริมาณแสงที่เข้าสู่อาคาร
    • ลดการใช้พลังงาน
    • ทนทานทุกสภาพอากาศ
    • มีรูปแบบที่หลากหลาย

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER
+66 2365 5899
OVERSEAS DEP
+668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.